19 - 21 maanden

4 signalen dat peuters taal begrijpen (zelfs als ze nog niet veel praten)

Man supporting a child who is pointing out the front door

Man ondersteunt een kind dat naar buiten wijst Een groot deel van de taalontwikkeling is onzichtbaar. De receptieve taal van je peuter is in deze fase veel sterker ontwikkeld dan de productieve taal – dit betekent dat ze meer begrijpt dan ze al kan zeggen. 👂

Op deze leeftijd kan je kind ongeveer twee nieuwe woorden per dag leren begrijpen. Hoewel ze dus misschien pas een paar woordjes (gedeeltelijk) kan zeggen, heeft ze al een veel geavanceerder begrip van wat jij zegt.

Door te reageren op al haar pogingen tot communicatie, kun je haar helpen beide soorten taalvaardigheid te ontwikkelen naarmate ze steeds beter leert communiceren.

Zo laat je peuter zien wat zij begrijpt, zelfs als ze nog niet veel kan zeggen:

Ze wijst (of kijkt) ergens naar als je haar dat vraagt

Tussen de 16 en 19 maanden beginnen peuters vaak te laten zien dat ze de woorden voor bekende voorwerpen in hun wereld begrijpen door ernaar te kijken of wijzen als je vraagt: “kun je naar de voordeur wijzen?”.

Ze kan iets voor je pakken uit een andere ruimte

Toddler smiling and hugging an organic swaddle by Lovevery

Je peuter kan misschien al een bekend voorwerp uit een andere ruimte voor je halen als je daarom vraagt (vanaf ongeveer 15 tot 18 maanden).

In het begin is het waarschijnlijk makkelijker voor haar om iets uit dezelfde ruimte voor je te pakken. Vraag om bekende voorwerpen die op een specifieke plek liggen en die je peuter met eenvoudige instructies kan pakken. Je kunt haar hierbij helpen door naar het voorwerp te wijzen of met haar mee te lopen.

Zodra ze je iets uit dezelfde ruimte kan brengen, is het tijd voor de volgende uitdaging: een bekend voorwerp pakken uit een andere ruimte.

Ze gebruikt gebaren om haar behoeften duidelijk te maken

Tussen de 12 en 19 maanden kan je kind beginnen met geluiden maken om je aandacht te trekken, en gebaren gebruiken om duidelijk te maken wat ze bedoelt. Misschien knikt ze wel ja, reikt of wijst ze naar iets wat ze wil, of zwaait ze gedag. Peuters leren vaak zwaaien voordat ze kunnen wijzen.

Ze herkent en wijst naar plaatjes van dieren, en maakt dierengeluiden

In deze foto: Dierenset, geïnspireerd door Montessori, uit de Maatjes Speelkit

Tussen de 16 en 21 maanden kunnen de meeste peuters al vier of meer dieren herkennen en ernaar wijzen. Rond de 22 maanden leren ze soms al de bijbehorende geluiden maken. Als je peuter bijvoorbeeld een koe ziet, zegt ze “boe”, en als ze een schaap ziet “bèèè”. Veel dierengeluiden stimuleren het gebruik van precies die klanken die je peuter nu aan het oefenen is.

Bekende liedjes en boekjes combineren met gebaren en geluiden is een goede manier om de taalverwerving en -ontwikkeling te prikkelen. Kinderen leren van gesproken woorden, gezongen woorden, symbolen, en gebaren. Misschien zie je je jonge peuter zelfs eerder met liedjes mee gebaren dan dat ze de woorden leert meezingen. Een goed trucje is om een bekend liedje van begin tot eind met slechts één klank te zingen – bijvoorbeeld In de maneschijn met alleen het geluid ‘ba’. Zelfs hele jonge peuters kunnen de vorm van je mond na gaan doen of zelf de klank proberen na te bootsen.

Auteur

Team Lovevery Avatar

Team Lovevery

Visit site

Geplaatst in 19 - 21 maanden, Communicatie, Taal, mijlpalen, Kinderontwikkeling

Blijf lezen