Privacyverklaring Lovevery

LOVEVERY® PRIVACYVERKLARING

Voor het laatst bijgewerkt: Februari 27, 2024

In deze privacyverklaring (de “privacyverklaring”) wordt het privacybeleid beschreven van Lovevery, Inc., Lovevery Europe B.V., Lovevery Australia Proprietary Limited en de aan hen gelieerde ondernemingen (samen “Lovevery”, “wij”, “ons” of “onze”) die opereren via lovevery.com, lovevery.eu, lovevery.co.uk en lovevery.com.au (samen de “website”). In deze privacyverklaring worden personen (de “gebruiker(s)”, “je” of “jouw”) geïnformeerd over de manier waarop wij jouw gegevens verzamelen, gebruiken, verstrekken en beschermen. Deze verklaring is van toepassing op gegevens die wij verzamelen of verwerken tijdens je interacties met ons, bijvoorbeeld als je onze website bezoekt, onze mobiele applicatie (de “app”) gebruikt, het Lovevery cursusplatform voor ouders of andere Lovevery platforms bezoekt, een account aanmaakt op onze website, in onze app of op andere Lovevery platforms, solliciteert naar een baan, namens ons diensten levert, deelneemt aan onze wedstrijden, loterijen, programma's of andere promoties, onze producten koopt of gebruik maakt van onze diensten (samen de “gegevens” of “gebruikersgegevens”). Deze privacyverklaring is van toepassing op Lovevery, de website, de app, andere Lovevery platforms en alle producten en diensten die aangeboden worden door Lovevery (samen de “platforms” en de “producten en diensten”). Deze verklaring is niet van toepassing op gegevens die verzameld worden door derden, waaronder gegevens verzameld via applicaties of content (inclusief reclame) die gekoppeld zijn aan of toegankelijk zijn vanaf of op onze website. Als je niet akkoord gaat met deze privacyverklaring, vragen we je onze platforms niet te bezoeken of te gebruiken.

Welke gegevens verzamelt Lovevery en hoe worden ze verzameld?

De manier waarop wij gegevens verzamelen

Lovevery verzamelt en gebruikt gegevens wanneer een gebruiker:

 • de website bezoekt;

 • met ons communiceert via e-mail, live chat of op een andere manier (bijvoorbeeld door ons een vraag te sturen); ons belt;

 • een product of dienst, inclusief abonnement, aanschaft bij Lovevery;

 • een persoonlijke account aanmaakt op onze platforms;

 • zich aanmeldt op onze platforms of onze platforms bezoekt;

 • inlogt op onze platforms met inloggegevens van een website van derden; deelneemt aan een wedstrijd, loterij, actieprogramma of andere promoties van Lovevery;

 • zich aanmeldt voor het blog, de nieuwsbrief of andere berichten van Lovevery; of

 • gebruik maakt van andere functies van onze platforms die van tijd tot tijd kunnen worden aangeboden.

Daarnaast verzamelt en gebruikt Lovevery gegevens van gebruikers als:

 • een sollicitant voor een baan bij Lovevery zijn of haar gegevens naar ons stuurt;

 • we dienstverleners inschakelen om Lovevery-diensten te verlenen; en

 • wij aan verkoop en marketing doen, onder meer via externe verkopers.

We gebruiken ook verschillende technologieën om automatisch gegevens van gebruikers te verzamelen, inclusief gegevens over hun online gedrag en apparaten. Gegevens die door middel van technologie worden verzameld, omvatten gebruiksdetails, IP-adressen, geolocatiegegevens, besturingssystemen, browsertypen, uniek apparaat-ID's en andere gegevens over de browse-activiteit, device en internetverbinding.

Externe reclamebedrijven en onze serviceproviders kunnen ook cookies en andere technologieën gebruiken om gegevens te verzamelen over gebruikers en hun activiteiten op de platforms en andere websites voor verschillende doeleinden, waaronder gebruikers interessante advertenties aanbieden op onze website of andere platforms en de websites van derden. Dit soort gerichtheid van advertenties wordt soms "online behavioral" of "interest-based" adverteren genoemd. Op het gebruik van trackingtechnologieën door derden op onze platforms is het privacybeleid van deze derden van toepassing en niet deze privacyverklaring. Raadpleeg het onderstaande gedeelte voor informatie over hoe je je kunt afmelden voor bepaalde vormen van "interest-based" advertenties.

Een DNT-signaal (Do Not Track) voorkomt dat webapplicaties je volgen. Lees meer over DNT op https://allaboutdnt.com. De website reageert niet op DNT-signalen of andere geautomatiseerde signalen van browsers.

We gebruiken Google Analytics om het gebruik van de website en de app te analyseren. Je kunt zien hoe Google deze gegevens gebruikt en je afmelden voor het verzamelen en gebruiken van deze gegevens door Google door naar https://policies.google.com/privacy te gaan.

De gegevens die wij verzamelen

We kunnen de volgende gegevens van gebruikers verzamelen:

 • Gegevens die gebruikt kunnen worden om je te identificeren zoals je naam, adres, e-mailadres, geslacht, telefoonnummer, geboortedatum en arbeidsverleden, alsmede de naam van je kind en je relatie tot het kind (samen de “persoonlijke gegevens”);

 • Demografische gegevens zoals je beroep, burgerlijke staat, etniciteit, religie, land van herkomst, opleiding, taalvoorkeur, aantal personen in je woning per leeftijd, gezinsinkomen, soort vastgoed en eigenschappen, grondwaarde/woningwaarde, soort woning en vermogenswaarde;

 • bedrijfsnaam;

 • schenkingen, verwijzingen en familierelaties;

 • inloggegevens zoals je gebruikersnaam en wachtwoord;

 • gegevens over bezoeken aan de website, de app en de andere platforms zoals het soort browser en besturingssysteem, de domeinnaam, de internetprovider, welke pagina's worden bezocht en hoelang, de geografische locatie en het unieke nummer (zoals het IP-adres) toegewezen aan een server of internetverbinding; en

 • gegevens gekoppeld aan de sociale media van een gebruiker of account van derden die gebruikt worden om in te loggen op de website, de app of andere platforms.

Betaalgegevens, inclusief creditcardgegevens, worden verwerkt door derden en verwerkingsapplicaties van derden zoals Shop Pay, PayPal en Klarna en niet door Lovevery. We hebben geen toegang tot de creditcard- en betalingsgegevens die door deze derden zijn verzameld, en we adviseren je daarom het privacybeleid van deze derde partijen te lezen voordat je gegevens aan hen verstrekt.

Je kunt weigeren gegevens te verstrekken, maar hierdoor kun je mogelijk onze platforms niet gebruiken of kun je geen bepaalde interacties met ons aangaan, zoals het zoeken naar werk bij ons.

Wij kunnen aanvullende gegevens verwerken in het kader van frauduleuze transacties, de Wet op het financieel toezicht en/of andere wettelijke en regelgevende verplichtingen die van toepassing zijn op Lovevery.

Als je deze gegevens aan Lovevery verstrekt, ga je ermee akkoord dat Lovevery je gegevens verzamelt en geef je toestemming voor het verzamelen, gebruiken, verstrekken en overdragen van deze gegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring en voor zover toegestaan door de geldende wetgeving. Voor meer informatie over het intrekken van je toestemming om persoonlijke gegevens te verzamelen, zie hieronder.

Voor welke doeleinden verwerkt Lovevery gegevens?

Wij verwerken gegevens voor verschillende doeleinden:

 • oom te voldoen aan de relevante wet- en regelgeving;

 • om onze producten en diensten te kunnen leveren en aanbieden;

 • om relevante informatie aan gebruikers te verstrekken en hun vragen te beantwoorden, bijvoorbeeld die van ouders over de ontwikkeling van hun kind;

 • om betalingen te verwerken;

 • om accounts aan te maken, te beheren en te regelen;

 • om vragen en/of opmerkingen van gebruikers te

 • beantwoorden; om contractuele verplichtingen te beheren, na te komen en af te dwingen;

 • om gebruikers te informeren over onze huidige en toekomstige producten en diensten;

 • om informatie te krijgen over de demografische gegevens, interesses, gedrag en relaties van gebruikers en deze informatie te analyseren voor marketing- en andere doeleinden;

 • om onze producten en diensten te promoten, ook via op online gedrag gerichte advertenties;

 • om webanalyses uit te voeren, zoals het analyseren van gebruikspatronen op de website, de app en andere Lovevery platforms;

 • om onze bedrijfsactiviteiten te beheren en bedrijfsfuncties

 • te ondersteunen; om sollicitanten te beoordelen;

 • om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen;

 • om je te informeren over teruggeroepen

 • producten of veiligheidskwesties;

 • om zakelijke relaties aan te gaan met serviceproviders en derden; en

 • om de kwaliteit en veiligheid van onze producten en diensten te verbeteren; en voor alle doeleinden waar je toestemming voor geeft.

We kunnen de door ons verzamelde gegevens combineren met openbare gegevens en gegevens die we ontvangen van ons moederbedrijf, de aan ons gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen, zakenpartners en derden. We kunnen deze gecombineerde gegevens gebruiken om je ervaring met ons te verbeteren en te personaliseren, om met je te communiceren over interessante producten, diensten en evenementen, voor promotiedoeleinden en voor andere doeleinden zoals beschreven in deze privacyverklaring waarvoor contractuele verplichtingen gelden om persoonlijke gegevens vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor de doeleinden waarvoor we ze verstrekken.

Op welke gronden verwerkt Lovevery gegevens?

Voor betrokkenen in het Verenigd Koninkrijk (“VK”), Zwitserland, Australië en Nieuw-Zeeland verwerken we gegevens op basis van de volgende gronden:

 • toestemming die te allen tijde kan worden ingetrokken volgens de procedures die hierin uiteengezet zijn;

 • de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen;

 • het opstellen en uitvoeren van een overeenkomst; om te voldoen aan een wettelijke verplichting; en/of

 • voor betrokkenen in Australië, voor de doeleinden waarvoor we in eerste instantie de gegevens hebben verzameld of, indien relevant, een verwant secundair doel dat je redelijkerwijs zou hebben verwacht.

Met welke partijen deelt Lovevery gegevens?

We kunnen zonder enige beperking met derden gegevens delen die geen persoonlijke gegevens zijn of geanonimiseerd zijn, zodat derden je niet persoonlijk kunnen identificeren op basis van de gegevens die we delen.

We delen persoonlijke gegevens met externe partijen, serviceproviders, zakelijke partijen, adverteerders en derden die we inschakelen om diensten aan ons te leveren of om ons bedrijf te ondersteunen en die gebonden zijn aan contractuele verplichtingen om persoonlijke gegevens vertrouwelijk te behandelen. De bij de bovenstaande processen betrokken partijen mogen alleen gegevens verwerken als dat redelijkerwijs nodig is voor een van de bovengenoemde doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

We kunnen persoonlijke gegevens delen of overdragen als we een zakelijke transactie aangaan, zoals een fusie, overname, reorganisatie, faillissement of verkoop van sommige of al onze activa of als voorbereiding op een van deze gebeurtenissen, in overeenstemming met de geldende wetgeving.

We kunnen persoonlijke gegevens vrijgeven als we denken dat onze platforms worden gebruikt om onwettige handelingen te plegen; als openbaarmaking van gegevens nodig is om te voldoen aan de geldende wet- of regelgeving of aan een gerechtelijk of administratief bevel of zal helpen om toepasselijke gebruiksvoorwaarden af te dwingen; om jouw veiligheid of beveiliging te beschermen, inclusief de veiligheid en beveiliging van jouw eigendommen; om de veiligheid en beveiliging van de website, de app, andere Lovevery platforms of derden te beschermen; om onze servicevoorwaarden of andere overeenkomsten af te dwingen of voor zover toegestaan door de geldende wetgeving.

We kunnen jouw persoonlijke gegevens ook delen met andere partijen op basis van je toestemming.

Als we gegevens over jou verzameld hebben, kunnen we ze overdragen, verwerken en opslaan buiten het land waarin je woont, inclusief in de Verenigde Staten. Als je gebruik maakt van de diensten, ga je ermee akkoord dat je gegevens worden overgedragen naar en verwerkt en opgeslagen worden in andere landen dan het land waarin je woont. Deze landen kunnen andere wetten inzake gegevensbescherming hebben dan het land waarin je woont. Als je niet in de VS woont, let dan op dat je door het verstrekken van gegevens aan Lovevery uitdrukkelijk toestemming geeft voor en aangeeft dat je op de hoogte bent van de overdracht naar en de opslag en verwerking in de VS en dat de VS niet dezelfde gegevensbescherming biedt als sommige andere rechtsgebieden in de wereld. De EU is bijvoorbeeld van mening dat de Amerikaanse privacywaarborgen niet voldoende zijn om persoonsgegevens te beschermen. Als wij buiten de VS gegevens verzamelen, kunnen we diverse instrumenten gebruiken om deze gegevens over te dragen naar en te verwerken in de VS. Waar toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, dergelijke instrumenten kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot: jouw toestemming; de instelling, uitoefening of verdediging van juridische claims; of wettelijke regelingen zoals gegevensbeschermingsclausules; of de uitvoering van een contract dat vergelijkbare waarborgen biedt als de privacywetten van uw rechtsgebied. Als we uitsluitend op jouw toestemming vertrouwen, en niet op een ander instrument, heb je het recht om jouw toestemming in te trekken op https://privacy.lovevery.com/ of door contact op te nemen met de Lovevery klantenservice als je in de Verenigde Staten of Canada woont, via listening.au@lovevery.com als je in Australië of Nieuw-Zeeland woont of door contact met ons op te nemen via listening.europe@lovevery.com als je in de EU, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland woont. Lovevery, Inc. en Lovevery Europe B.V. zijn onderling standaard contractbepalingen aangegaan die de overdracht van gegevens van Lovevery Europe B.V. naar Lovevery, Inc. regelen. Als je vragen hebt over de grensoverschrijdende overdracht van gegevens, neem dan contact op met de Lovevery klantenervice als je in de Verenigde Staten of Canada woont, via listening.au@lovevery.com als je in Australië, Nieuw-Zeeland of Singapore woont of via listening.europe@lovevery.com als je in de EU, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland woont.

Kinderen jonger dan 13

Als een gebruiker bepaalde aankopen doet op basis van de leeftijd van zijn of haar kind of zich aanmeldt voor de app, verzamelen en verwerken we ook specifiek de naam en de geboortedatum van het kind. Als je dergelijke gegevens verstrekt, geef je ook toestemming om ze te verwerken. Als een gebruiker van de app ons daarnaast aanvullende gegevens verstrekt over zijn of haar kind tijdens het gebruik van de app (bijvoorbeeld via de functie om vragen aan deskundigen te stellen), zullen wij deze gegevens ook verzamelen en verwerken.

We beperken het verzamelen van persoonlijke gegevens van kinderen tot niet meer dan redelijkerwijs nodig is voor de werking van de website en de app. Je kunt ons een verzoek sturen voor inzage in de persoonlijke gegevens die we over je kinderen hebben verzameld of om deze gegevens te wijzigen of te verwijderen door contact met ons op te nemen via heretohelp@lovevery.com.

Welke rechten en keuzes hebben gebruikers?

Je gegevens inzien en wijzigen.

Als je een account bij ons hebt, kun je de persoonlijke gegevens van je account bekijken en wijzigen door in te loggen op je account en naar de profielpagina van je account te gaan. We kunnen een verzoek om gegevens te wijzigen weigeren als we denken dat deze wijziging in strijd is met bepaalde wetten of wettelijke voorschriften of ervoor zorgt dat de gegevens onjuist zijn.

Afmelden voor marketing. 

Je kunt ervoor kiezen om geen rechtstreekse marketingaanbiedingen van ons meer te ontvangen door contact op te nemen met de Lovevery klantenservice als je in de Verenigde Staten of Canada woont, via listening.au@lovevery.com als je in Australië, Nieuw-Zeeland of Singapore woont of via listening.europe@lovevery.com als je in de EU, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland woont. Zelfs als je je afmeldt, kunnen we de informatie die we verzamelen nog steeds gebruiken en delen voor niet-marketingdoeleinden.

Afmelden voor e-mails. 

Onze marketing e-mails bevatten een optie om je automatisch af te melden (uit te schrijven) voor de door ons verzonden marketing e-mails. Volg de instructies in de e-mail die je ontvangt om je uit te schrijven.

Op interesses gebaseerde advertenties.

Hoewel we geen controle hebben over de manier waarop derden jouw gegevens verzamelen of gebruiken voor op interesses gebaseerde advertenties of andere gerichte content, bieden sommige derden je de keuze om je gegevens niet op deze manier te laten verzamelen of gebruiken. Je kunt je afmelden voor het ontvangen van gerichte advertenties bij leden van het Network Advertising Initiative door naar http://www.networkadvertising.org/choices te gaan.

Betrokkenen in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk

Als je in de EU, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland woont en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), de Britse Algemene Verordening Gegevensbescherming of de Zwitserse Federale Wet inzake Gegevensbescherming (of een toepasselijke voorgaande wet) (samen de “Europese privacywet”) van toepassing is op de manier waarop wij als verwerkingsverantwoordelijke jouw persoonlijke gegevens (zoals gedefinieerd in de geldende Europese privacywet) verwerken, heb je de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens:

 • Recht op inzage

De gebruiker heeft het recht op inzage van de gegevens die we van hem of haar verzamelen. Als een gebruiker hierom vraagt, geven we de gebruiker een overzicht van de informatie die we over de gebruiker verwerken.

 • Recht op correctie

Als een gebruiker hierom vraagt, zullen we de gegevens van de gebruiker corrigeren of aanvullen.

 • Recht op verwijdering en recht op vergetelheid

De gebruiker heeft het recht ons te vragen om zijn of haar gegevens te verwijderen. We zijn verplicht om verwerkte gebruikersinformatie te verwijderen in de volgende gevallen:

 • de gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk werden

 • verwerkt; de gebruiker trekt zijn of haar toestemming in en er zijn geen andere juridische gronden voor de verwerking;

 • de gebruiker maakt bezwaar tegen de verwerking en we hebben geen gerechtvaardigd belang bij het verwerken van de gegevens van de gebruiker;

 • de gegevens van de gebruiker zijn onrechtmatig verwerkt; of

 • de gegevens van de gebruiker moeten worden verwijderd om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 • Recht op beperking

De gebruiker heeft het recht om de verwerking van zijn of haar gegevens tijdelijk stop te zetten in de volgende gevallen:

 • de gebruiker betwist de juistheid van zijn of haar gegevens gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van zijn of haar gegevens te verifiëren;

 • de verwerking is onwettig en de gebruiker is tegen het verwijderen van zijn of haar gegevens en vraagt in plaats daarvan om beperking van de verwerking van zijn of haar gegevens; of

 • we hebben de gegevens niet langer nodig voor onze verwerking, maar de gebruiker heeft zijn of haar gegevens nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

 • Recht op bezwaar

De gebruiker heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn of haar gegevens

 • in de volgende gevallen: de verwerking is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen;

 • we verwerken de gegevens van de gebruiker voor direct marketing; of

 • we verwerken de gegevens van de gebruiker voor wetenschappelijk onderzoek of statistische doeleinden.

We kunnen het verzoek van de gebruiker echter afwijzen als we dwingende gerechtvaardigde gronden hebben die zwaarder wegen dan zijn of haar belangen of als de verwerking is bedoeld voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

 • Recht op dataportabiliteit

Een gebruiker heeft het recht om de persoonlijke gegevens die hij of zij aan ons heeft verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en om de persoonlijke gegevens over te dragen aan een andere partij. Op verzoek kunnen wij de persoonlijke gegevens van de gebruiker overdragen, indien dit technisch mogelijk is. Het recht op dataportabiliteit kan alleen worden uitgeoefend als aan de volgende twee gronden is voldaan:

 • de verwerking is gebaseerd op de toestemming van de gebruiker of op de uitvoering van

 • een overeenkomst; en de verwerking wordt uitgevoerd door geautomatiseerde processen.

Een gebruiker kan bij ons een verzoek indienen om een of meer van de bovenstaande rechten uit te oefenen. De gebruiker dient bij dit verzoek contactgegevens te verstrekken, zodat wij naar aanleiding van zijn of haar verzoek contact kunnen opnemen met de gebruiker. Wij behouden ons het recht voor om gebruiker te verzoeken zijn of haar identiteit te verifiëren, waarbij het niveau en type verificatie afhankelijk is van de aard van het verzoek en/of de aard van de persoonlijke gegevens die bij het verzoek betrokken zijn. Over het algemeen zullen we geen kosten in rekening brengen om verzoeken te behandelen; als verzoeken echter duidelijk ongegrond of buitensporig zijn, kunnen we deze weigeren of een vergoeding in rekening brengen.

Een gebruiker kan ons zijn of haar verzoek toesturen per e-mail naar listening.europe@lovevery.com of per brief naar Lovevery Europe B.V., Vijzelstraat 68-78, 1017HL Amsterdam, KvK-nummer 78165008. De gebruiker moet zo duidelijk en nauwkeurig zijn als mogelijk in het verzoek. De gebruiker moet in ieder geval aangeven welk recht hij of zij wil uitoefenen en op welke gronden.

Een gebruiker heeft te allen tijde het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als hij of zij meent dat zijn of haar privacyrechten worden geschonden. We stellen het echter op prijs als de gebruiker de reden voor de klacht eerst bij ons bekendmaakt, zodat we samen met de gebruiker tot een oplossing kunnen komen.

De hierboven genoemde rechten hebben belangrijke wettelijke uitzonderingen en beperkingen. We kunnen bepaalde gegevens weigeren of uitsluiten bij het beantwoorden van het verzoek, bijvoorbeeld om de privacy van andere individuen te beschermen als een dergelijke openbaarmaking niet wettelijk vereist is of om juridische of andere redenen.

De verwerkingsverantwoordelijke voor de AVG is Lovevery Europe B.V., Vijzelstraat 68-78, 1017 HL Amsterdam, KvK-nummer 78165008. De functionaris voor gegevensbescherming kan worden gecontacteerd via dataprotection@eu.lovevery.com voor betrokkenen uit de EU of Zwitserland of via dataprotection@uk.lovevery.com voor Britse betrokkenen.

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming. Neem voor meer informatie contact op met je lokale autoriteit voor gegevensbescherming. De contactgegevens vind je hier: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.html.

Betrokkenen uit Australië en Nieuw-Zeeland

Als een gebruiker is gevestigd in Australië of Nieuw-Zeeland, dan heeft hij of zij bepaalde rechten onder de APP’s (Australian Privacy Principles) uiteengezet in de Privacy Act 1988 (Cth) (voor Australische gebruikers) of de NZPP’s (New Zealand Privacy Priniciples) uiteengezet in de Privacy Act 2020 (voor Nieuw-Zeelandse gebruikers), waaronder het recht op inzage, rectificatie, of beperking van de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens of om een klacht in te dienen over schending van de APP’s of NZPP’s.

In Australië of Nieuw-Zeeland gebaseerde gebruikers kunnen hun verzoeken om deze rechten uit te oefenen per e-mail versturen naar listening.au@lovevery.com. Een gebruiker heeft te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de Australian Information Commissioner (wanneer gevestigd in Australië) of bij de New Zealand Privacy Commissioner (wanneer gevestigd in Nieuw-Zeeland) als hij of zij meent dat zijn of haar privacyrechten worden geschonden. We stellen het echter op prijs als de gebruiker de reden voor de klacht eerst bij ons bekendmaakt, zodat we samen met de gebruiker tot een oplossing kunnen komen.

Kennisgeving aan inwoners van Californië. 

Als inwoner van Californië heb je aanvullende rechten met betrekking tot je gegevens, zoals uiteengezet in onze privacyverklaring voor Californië

Kennisgeving aan inwoners van Canada. 

Als een gebruiker in Canada woont, kan hij of zij recht hebben op inzage en correctie van de persoonlijke gegevens waarover wij beschikken, in overstemming met de geldende wetgeving in de provincie waarin hij of zij woont. Als een gebruiker denkt dat zijn of haar persoonlijke gegevens onjuist, onvolledig of niet meer actueel zijn of deze persoonlijke gegevens wil inzien, kan hij of zij een verzoek naar de Lovevery klantenservice sturen. Wij zullen reageren op het verzoek van de gebruiker als en voor zover dit noodzakelijk is volgens de Personal Information Protection and Electronic Documents Act of andere geldende wetgeving.

Kennisgeving aan inwoners van Singapore.

Als een gebruiker in Singapore woont, heeft hij of zij aanvullende rechten met betrekking tot zijn of haar gegevens, zoals uiteengezet in onze Privacyverklaring voor Singapore.

Kennisgeving aan gebruikers van de app. 

Als gebruikers een account in de app aanmaken, kunnen ze deze ook weer verwijderen door (a) naar de “Instellingen” van de app te gaan en op “Account verwijderen” te klikken of door (b) contact op te nemen met de Lovevery klantenservice. Als de account verwijderd wordt, worden de opgeslagen favorieten en persoonlijke gegevens van de gebruiker van de app verwijderd. Als een account verwijderd wordt, worden abonnementen, bestellingen, op de website aangemaakte accounts of via de website of andere platforms doorgegeven persoonlijke gegevens niet verwijderd.

Hoe beveiligt Lovevery de gegevens?

Hoewel we technische en organisatorische maatregelen nemen die naar onze mening redelijkerwijs geschikt zijn om persoonlijke gegevens te beschermen, waaronder het gebruik van veilige databases voor persoonlijke gegevens, kunnen we niet garanderen dat onze veiligheidsmaatregelen bescherming bieden tegen verlies of misbruik van gegevens. We kunnen evenmin de privacy of veiligheid garanderen van gegevens die je verzendt via internet of die tijdens het transport wordt verzameld door anderen, inclusief externe partijen die ons diensten verlenen.

Hoe lang bewaart Lovevery de gegevens?

We bewaren de gegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden genoemd, inclusief voor de nakoming van onze contractuele en wettelijke verplichtingen en zolang een gebruiker marketingcommunicatie van ons accepteert. We kunnen ook gegevens verwerken en bewaren voor andere doeleinden, indien en / of zolang de wet ons toestaat om deze voor bepaalde doeleinden te bewaren. Dit omvat ook verdediging tegen mogelijke juridische claims.

Als je een verzoek indient om je persoonlijke gegevens te verwijderen in overeenstemming met de bovenstaande bepalingen, doen wij ons best om je verzoek zo snel mogelijk uit te voeren, maar we kunnen niet beloven dat de gegevens binnen een bepaald tijdsbestek verwijderd worden. Bovendien kunnen we onder bepaalde omstandigheden niet aan je verzoek voldoen. Als je bijvoorbeeld vraagt om je gegevens 100% te verwijderen, moeten we misschien toch bepaalde persoonlijke gegevens bewaren om een door jou gestarte transactie te kunnen voltooien, om te voldoen aan wettelijke en/of reglementaire verplichtingen, om je te informeren over teruggeroepen producten of veiligheidskwesties, als we in kennis gesteld worden van misbruik of andere schendingen van onze Servicevoorwaarden of voor andere toegestane doeleinden. Als je ons vraagt om je gegevens te verwijderen, is het misschien niet mogelijk om je producten of diensten te leveren en kun jij de website en de app mogelijk niet gebruiken.

Andere websites en links

Onze platforms kunnen links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens of het privacybeleid van andere websites. Je dient het privacybeleid van andere websites te raadplegen voordat je die websites bezoekt of gegevens aan die websites verstrekt. Websites van sociale media kunnen jouw bezoek aan onze platforms in verband brengen met jouw gegevens. Wij hebben geen controle over het privacybeleid van dergelijke websites van derden.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde en regelmatig naar eigen goeddunken deze privacyverklaring aan te vullen of te wijzigen en een nieuw of herzien privacybeleid uit te voeren in bepaalde landen of regio's. De meest recente versie van onze privacyverklaring is te vinden op de website, in de app en op de andere Lovevery platforms. De datum waarop deze privacyverklaring voor het laatst is bijgewerkt, staat bovenaan deze pagina. We raden gebruikers daarom aan deze website regelmatig te bezoeken voor meer informatie over de gegevens die we verwerken. Als we de manier waarop we de gegevens van gebruikers verwerken wezenlijk veranderen of als we onze gebruikers op de hoogte moeten brengen van een belangrijke wijziging in de gegevens waarover wij beschikken, zullen we contact opnemen met die gebruikers door hen een e-mail te sturen of door hen op een andere manier schriftelijk te informeren.

Als je onze platforms blijft bezoeken of gebruiken nadat de wijzigingen in deze privacyverklaring van kracht zijn geworden, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden van de herziene privacyverklaring.

Vragen

Wij beantwoorden uiteraard graag vragen van gebruikers over de verwerking van hun gegevens door Lovevery. Gebruikers kunnen contact opnemen met de Lovevery klantenservice als ze in de Verenigde Staten of Canada wonen, via listening.au@lovevery.com (of bij Lovevery Australië, 1/22-28 Edgeworth David Ave, Hornsby NSW 2077, Australië) als ze in Australië, Nieuw-Zeeland of Singapore wonen of via listening.europe@lovevery.com als ze in de EU, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland wonen.

Cookieverklaring Lovevery

COOKIEVERKLARING LOVEVERY®

Wat is een cookie?

Een cookie is een hoeveelheid gegevens die door de browser op je computer wordt opgeslagen wanneer je onze website bezoekt. Als je onze website opnieuw bezoekt, wordt deze informatie mogelijk opnieuw naar ons verzonden. Op deze manier kan onze website "jou" herkennen.

Waarom gebruiken we cookies?

Op onze website worden functionele, analytische en marketingcookies gebruikt. Deze cookies zorgen ervoor dat je optimaal gebruik kunt maken van onze website. Daarnaast staan ​​we derden toe om de cookies te gebruiken om advertenties weer te geven die aansluiten bij jouw interesses. Hieronder vind je een uitleg van de soorten cookies die op onze website worden gebruikt.

Functionele cookies

Deze cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren. Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen van de website niet functioneren.

Analytische cookies

Deze cookies worden gebruikt om de kwaliteit en effectiviteit van de website te analyseren. De informatie wordt gebruikt om de website te analyseren en te verbeteren.

Marketing cookies

Deze cookies worden gebruikt om advertenties op een gebruiker te richten. Ze worden vaak geplaatst door externe bedrijven en volgen een gebruiker op verschillende websites.

Sociale media

Onderaan onze website vind je links voor podcasts naar de kanalen Apple Podcasts, Spotify en Google Play. Deze links kunnen worden gebruikt om naar onze speciale podcasts te navigeren. Lovevery® is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze kanalen; de kanalen bepalen hoe hun websites werken. Het privacybeleid van de providers van deze kanalen verandert regelmatig. Het wordt aanbevolen om regelmatig het privacybeleid van deze providers te controleren via hun websites.

Overzicht van gebruikte cookies

Hieronder vind je een overzicht van de cookies die op onze website worden gebruikt, welke gegevens worden verzameld, met welk doel en voor welke periode:

Cookie

Domain

Type

Description

Duration

_landing_page

.lovevery.eu

Analytics

Shopify installs this cookie to track landing pages.

14 days

_y

.lovevery.eu

Analytics

This cookie is associated with Shopify's analytics suite.

1 year

_s

.lovevery.eu

Analytics

This cookie is associated with Shopify's analytics suite.

30 minutes

_shopify_y

.lovevery.eu

Analytics

This cookie is associated with Shopify's analytics suite.

1 year

_shopify_s

.lovevery.eu

Analytics

This cookie is associated with Shopify's analytics suite.

30 minutes

_gcl_au

.lovevery.eu

Analytics

Provided by Google Tag Manager to experiment advertisement efficiency of websites using their services.

3 months

cart_ts

lovevery.eu

Analytics

Shopify sets this cookie which is used in connection with checkout.

14 days

_shopify_sa_t

.lovevery.eu

Analytics

This is a Shopify analytics cookie relating to marketing and referrals.

30 minutes

_shopify_sa_p

.lovevery.eu

Analytics

This is a Shopify analytics cookie relating to marketing and referrals.

30 minutes

_hjFirstSeen

.lovevery.eu

Analytics

Hotjar sets this cookie to identify a new user’s first session. It stores a true/false value, indicating whether it was the first time Hotjar saw this user.

30 minutes

_hjIncludedInSessionSample

lovevery.eu

Analytics

Hotjar sets this cookie to know whether a user is included in the data sampling defined by the site's daily session limit.

2 minutes

_hjIncludedInPageviewSample

lovevery.eu

Analytics

Hotjar sets this cookie to know whether a user is included in the data sampling defined by the site's pageview limit.

2 minutes

_hjAbsoluteSessionInProgress

.lovevery.eu

Analytics

Hotjar sets this cookie to detect the first pageview session of a user. This is a True/False flag set by the cookie.

30 minutes

localization

lovevery.eu

Functional

Flickr sets this cookie to to track usage of photo galleries embedded from Flickr.

14 days

JSESSIONID

.nr-data.net

Necessary

The JSESSIONID cookie is used by New Relic to store a session identifier so that New Relic can monitor session counts for an application.

session

secure_customer_sig

lovevery.eu

Necessary

Shopify sets this cookie to be used in connection with customer login.

1 year

cart_currency

lovevery.eu

Necessary

Shopify sets this cookie to remember the user’s country of origin and populate the correct transaction currency.

14 days

_orig_referrer

.lovevery.eu

Necessary

Shopify sets this cookie to be used in connection with shopping cart.

14 days

cart_sig

lovevery.eu

Necessary

Shopify sets this cookie to be used in connection with store checkout.

14 days

cart

lovevery.eu

Other

This cookie is used in connection with the shopping cart.

14 days

cart_ver

lovevery.eu

Other

No description available.

14 days

builderSessionId

.lovevery.eu

Other

No description

30 minutes

_hjSessionUser_2325346

.lovevery.eu

Other

No description

1 year

_hjSession_2325346

.lovevery.eu

Other

No description

30 minutes

sailthru_pageviews

lovevery.eu

Other

No description available.

30 minutes

sailthru_content

lovevery.eu

Other

No description available.

1 year

sailthru_visitor

lovevery.eu

Other

No description available.

1 year

xdibx

lovevery.eu

Other

No description available.

never

X-Mapping-bfhceloa

lovevery.usablenet.com

Other

No description

session

_shopify_country

lovevery.eu

Performance

Shopify sets this cookie to store the preferred country setting chosen by the visitor.

30 minutes

Beheer, schakel ze uit of verwijder cookies

Je kunt er natuurlijk voor kiezen om geen toestemming te geven voor het gebruik van cookies. Ook kun je bepaalde cookies blokkeren in de instellingen van de internetbrowser die je gebruikt. Een uitleg hierover vind je in de helpfunctie van de browser. Als je je cookievoorkeuren op de site wilt beheren, kun je dat hier doen. Als je echter besluit om cookies te blokkeren, cookies te wissen of cookievoorkeuren aan te passen, kan dit van invloed zijn op de toegang tot en de werking van onze site.

Up arrow